Consultanță juridică
Reprezentare/asistare juridică
Intocmire de acte si documente juridice
Servicii:
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL CLUJ
CABINET DE AVOCAT SĂMĂREANU Liliana-Mioara